Shift+F6: prebacivanje između kontrola radnog lista i zumiranja

Prečac Shift+F6 je prebacivanje kursora između radnog lista, kontrola zumiranja, okna zadataka i vrpce.

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu;

Korak 2: Pritisnite i držite Shift tipku, pritisnite tipku F6 tipku s tipkovnice. Ponovite i vidjet ćete kako se kursor prebacuje između radnog lista, kontrole zumiranja, okna zadataka i vrpce.Provjerite Više Excel prečaca