Shift+F5: Prozor 'Pronađi i zamijeni'.

Prečac Shift+F5 je prikazati ' Pronađite i zamijenite ' dijaloški okvir s ' Pronaći ' okvir kao zadani prozor. Isto je kao i prečac ' Ctrl+F '.

Korak 1: Otvorite radni list i kliknite bilo gdje na radnom listu;

Korak 2: Pritisnite i držite tipku ' Shift ' s tipkovnice, a zatim pritisnite tipku ' F5 ' s tipkovnice. Pojavljuje se okvir za pretraživanje;

Korak 3: upišite riječ ili frazu koju želite pretraživati ​​u okvir za pretraživanje, npr. 'th';

– Ako trebate pronaći samo sljedeću riječ ili izraz u radnoj knjizi, kliknite na ' Pronađite Sljedeće gumb '. Kursor će se pomaknuti na sljedeću ćeliju s riječju ili frazom;

– Ako želite pronaći sve riječi ili izraze u radnoj knjizi, kliknite na ' Pronađite sve gumb '. Popis zapisa će se prikazati ispod okvira za pretraživanje;

Možete provjeriti ćelije s riječju ili izrazom klikom na redak na popisu, a pokazivač će se pomaknuti na ćeliju.