2023
Veronika Miller

Radni dani u Alabami, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Alabama 2019. godine ima 104 vikenda, 12 državnih praznika i 249 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u SAD-u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U Sjedinjenim Državama 2020. godine postoje 104 vikenda, 10 saveznih praznika i 252 radna dana.2023
Veronika Miller

Radni dani u SAD-u u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U Sjedinjenim Državama 2019. godine ima 104 vikenda, 10 saveznih praznika i 251 radni dan.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Kaliforniji, SAD u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države, postoje 104 dana vikenda, 11 državnih praznika i 251 radni dan u 2020. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Kaliforniji, SAD 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Kaliforniji, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 11 državnih praznika, 1 dodatni praznik 31. prosinca i 249 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Kaliforniji, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Kaliforniji, Sjedinjene Američke Države, postoje 104 dana vikenda, 11 državnih praznika i 250 radnih dana u 2019. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Coloradu, SAD 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Colorado 2020. godine postoje 104 vikenda, 10 državnih praznika i 252 radna dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Coloradu, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Colorado 2019. godine ima 104 vikenda, 10 državnih praznika i 251 radni dan.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Delawareu, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Delaware, Sjedinjene Američke Države, u 2019. ima 104 dana vikenda, 10 državnih praznika i 251 radni dan.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Connecticutu, SAD 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Connecticut, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 12 državnih praznika i 250 radnih dana u 2020. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Connecticutu, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Connecticut, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 12 državnih praznika i 249 radnih dana u 2019. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Delawareu, SAD u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Delaware, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 12 državnih praznika i 250 radnih dana u 2020. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Floridi, SAD 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Florida, Sjedinjene Američke Države, postoje 104 dana vikenda, 9 državnih praznika, 1 praznik koji se slavi 31. prosinca i 251 radni dan.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Floridi, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Floridi, u Sjedinjenim Američkim Državama, u 2019. ima 104 dana vikenda, 9 državnih praznika i 252 radna dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Floridi, SAD u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Floridi, u Sjedinjenim Američkim Državama, 2020. godine ima 104 dana vikenda, 9 državnih praznika i 253 radna dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Georgiji, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Georgiji 2019. godine ima 104 vikenda, 12 državnih praznika i 249 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Georgiji, SAD u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Georgia, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 12 državnih praznika i 250 radnih dana u 2020. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Havajima, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Hawaii, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 13 državnih praznika i 248 radnih dana u 2019. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Havajima, SAD u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Hawaii, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 14 državnih praznika i 248 radnih dana u 2020. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Idahu, SAD 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Idaho, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 11 državnih praznika, 1 praznik koji se slavi 31. prosinca i 249 radnih dana.