2023
Veronika Miller

Radni dani na Grenlandu 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. Na Grenlandu postoje 104 vikenda, 13 državnih praznika i 248 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Grenlandu u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. Na Grenlandu postoje 104 vikenda, 13 državnih praznika i 249 radnih dana.



2023
Veronika Miller

Radni dani u Alžiru 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U Alžiru postoje 104 vikenda, 12 državnih praznika i 250 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Alžiru 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U Alžiru ima 105 vikenda, 12 državnih praznika i 248 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Australiji u 2019

Postoje 254 radna dana kada se računa samo 7 državnih praznika, međutim, broj radnih dana u svakoj državi ili teritoriju je drugačiji.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Afganistanu 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U Afganistanu postoje 104 vikenda, 16 državnih praznika i 246 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Albaniji 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U Albaniji postoje 104 vikenda, 15 državnih praznika i 248 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Gvineji 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U Gvineji postoje 104 vikenda, 13 državnih praznika i 249 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Gvineji 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U Gvineji postoje 104 vikenda, 13 državnih praznika i 248 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Gvineji 2022

2022. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U Gvineji ima 105 vikenda, 13 državnih praznika i 247 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Arkansasu, SAD 2021

U državi Arkansas postoje 104 vikenda, 10 državnih praznika, 1 praznik koji se slavi 31. prosinca i 250 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Arkansasu, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Arkansas, SAD, 2019. godine ima 104 vikenda, 10 državnih praznika i 251 radni dan.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Arkansasu, SAD 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Arkansas 2020. godine ima 104 vikenda, 10 državnih praznika i 252 radna dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Arizoni, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Arizona, Sjedinjene Američke Države, u 2019. ima 104 dana vikenda, 10 državnih praznika i 251 radni dan.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Arizoni, SAD 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Arizona, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 10 državnih praznika i 252 radna dana u 2020. godini.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Arizoni, SAD 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Arizona, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 10 državnih praznika, 1 praznik koji se slavi 31. prosinca i 250 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Aljasci, SAD 2021

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Aljaska postoje 104 vikenda, 11 državnih praznika, 1 praznik koji se slavi 31. prosinca i 249 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Aljasci, SAD u 2019

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Aljaska u 2019. godini postoje 104 vikenda, 11 državnih praznika i 250 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani u Alabami, SAD u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Alabama 2020. godine ima 104 vikenda, 12 državnih praznika i 250 radnih dana.

2023
Veronika Miller

Radni dani na Aljasci, SAD u 2020

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Alaska 2020. godine ima 104 vikenda, 11 državnih praznika i 251 radni dan.