Radni dani u Gvineji 2022

2021 2022 2023

2022. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U Gvineji postoji 105 vikenda, 13 državnih praznika i 247 radnih dana .

Sedam državnih praznika pada vikendom, molim provjerite praznike ovdje .

Tamo su 247 radnih dana ako ljudi uzimaju zamjenske praznike za one koji padaju vikendom, ili ih ima 254 radna dana ako ljudi ne uzmu zamjenski godišnji odmor.Mjesec Radni dan Vikend Odmor Ukupno
1.-31.siječnja 20 (1)* 10 1 31
1.-28.veljače dvadeset 8 0 28
Od 1. do 31. ožujka 23 8 0 31
1.-30.travnja 18 (1)* 9 3 30
1.-31.svibnja 19 (1)* 9 3 31
1.-30. lipnja 22 8 0 30
1.-31. srpnja 20 (1)* 10 1 31
1. – 31. kolovoza 22 8 1 31
1.-30.rujna 22 8 0 30
Od 1. do 31. listopada 19 (2)* 10 dva 31
1.-30.studenog dvadeset i jedan 8 1 30
Od 1. do 31. prosinca 21 (1)* 9 1 31
Ukupno 247 (7) 105 13 365

* Molim vas mjesece s državnim praznicima koji padaju na vikende provjerite praznike ovdje .