Radni dani u Gvineji 2021

2020 2021 2022

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U Gvineji postoje 104 vikenda, 13 državnih praznika i 248 radnih dana .

Šest državnih praznika pada na vikende, molim provjerite praznike ovdje .

Tamo su 248 radnih dana ako ljudi uzimaju zamjenske praznike za one koji padaju vikendom, ili ih ima 254 radna dana ako ljudi ne uzmu zamjenski godišnji odmor.Mjesec Radni dan Vikend Odmor Ukupno
1.-31.siječnja dvadeset 10 1 31
1.-28.veljače dvadeset 8 0 28
Od 1. do 31. ožujka 23 8 0 31
1.-30.travnja 20 (1)* 8 dva 30
1.-31.svibnja 17 (2)* 10 4 31
1.-30. lipnja 22 8 0 30
1.-31. srpnja dvadeset i jedan 9 1 31
1. – 31. kolovoza 21 (1)* 9 1 31
1.-30.rujna 22 8 0 30
Od 1. do 31. listopada 19 (1)* 10 dva 31
1.-30.studenog dvadeset i jedan 8 1 30
Od 1. do 31. prosinca 22 (1)* 8 1 31
Ukupno 248 (6) 104 13 365

* Molim vas mjesece s državnim praznicima koji padaju na vikende provjerite praznike ovdje .