Radni dani u Arkansasu, SAD u 2019

2019 2020 2021

2019. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. U državi Arkansas, Sjedinjene Države, postoje 104 dana vikenda, 10 državnih praznika i 251 radni dan u 2019.

Molimo vas da svi državni praznici padaju na radne dane torta k praznici ovdje .

Mjesec Radni dan Vikend Odmor Ukupno
1.-31.siječnja dvadeset i jedan 8 dva 31
1.-28.veljače 19 8 1 28
Od 1. do 31. ožujka dvadeset i jedan 10 0 31
1.-30.travnja 22 8 0 30
1.-31.svibnja 22 8 1 31
1.-30. lipnja dvadeset 10 0 30
1.-31. srpnja 22 8 1 31
1. – 31. kolovoza 22 9 0 31
1.-30.rujna dvadeset 9 1 30
Od 1. do 31. listopada 23 8 0 31
1.-30.studenog 19 9 dva 30
Od 1. do 31. prosinca dvadeset 9 dva 31
Ukupno 251 104 10 365