Radni dani u Alabami, SAD u 2020

2019 2020 2021

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U državi Alabama, SAD, postoje 104 vikenda, 12 državnih praznika i 250 radnih dana u 2020.

Dan neovisnosti pada u subotu, a slavi se u petak, molimo ček praznici ovdje .

Mjesec Radni dan Vikend Odmor Ukupno
1.-31.siječnja dvadeset i jedan 8 dva 31
1.-29.veljače 19 9 1 29
Od 1. do 31. ožujka 22 9 0 31
1.-30.travnja dvadeset i jedan 8 1 30
1.-31.svibnja dvadeset 10 1 31
1.-30. lipnja dvadeset i jedan 8 1 30
1.-31. srpnja 22 8 1 31
1. – 31. kolovoza dvadeset i jedan 10 0 31
1.-30.rujna dvadeset i jedan 8 1 30
Od 1. do 31. listopada dvadeset i jedan 9 1 31
1.-30.studenog 19 9 dva 30
Od 1. do 31. prosinca 22 8 1 31
Ukupno 250 104 12 366