Radni dani u Afganistanu 2020

2020 2021 2022

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. U Afganistanu postoje 104 vikenda, 16 državnih praznika i 246 radnih dana .

Osam državnih praznika pada vikendom: petak i subota, molim provjerite praznike ovdje.

Tamo su 246 radnih dana ako ljudi uzimaju zamjenske praznike za one koji padaju vikendom, ili ih ima 254 radna dana ako ljudi ne uzmu zamjenski godišnji odmor.Mjesec Radni dan Vikend Odmor Ukupno
1.-31.siječnja 22 9 0 31
1.-29.veljače 19 (1)* 9 1 29
Od 1. do 31. ožujka 21 (2)* 8 dva 31
1.-30.travnja 20 (1)* 8 dva 30
1.-31.svibnja 17 (1)* 10 4 31
1.-30. lipnja 22 8 0 30
1.-31. srpnja 20 (1)* 9 dva 31
1. – 31. kolovoza 18 (2)* 9 4 31
1.-30.rujna 22 8 0 30
Od 1. do 31. listopada dvadeset 10 1 31
1.-30.studenog 22 8 0 30
Od 1. do 31. prosinca 23 8 0 31
Ukupno 246 (8) 104 16 366

* Molim vas mjesece s državnim praznicima koji padaju na vikende provjerite praznike ovdje.