Radni dani na Grenlandu u 2020

2020 2021 2022

2020. je prijestupna godina koja ima ukupno 366 dana. Na Grenlandu postoje 104 vikenda, 13 državnih praznika i 249 radnih dana .

Dva državna praznika padaju vikendom, molim provjerite praznike ovdje .

Tamo su 249 radni dani ako ljudi uzimaju zamjenske praznike za one koji padaju vikendom, ili ih ima 251 radni dan ako ljudi ne uzmu zamjenski godišnji odmor.Mjesec Radni dan Vikend Odmor Ukupno
1.-31.siječnja dvadeset i jedan 8 dva 31
1.-29.veljače dvadeset 9 0 29
Od 1. do 31. ožujka 22 9 0 31
1.-30.travnja 19 8 3 30
1.-31.svibnja 19 10 dva 31
1.-30. lipnja 20 (1)* 8 dva 30
1.-31. srpnja 23 8 0 31
1. – 31. kolovoza dvadeset i jedan 10 0 31
1.-30.rujna 22 8 0 30
Od 1. do 31. listopada 22 9 0 31
1.-30.studenog dvadeset i jedan 9 0 30
Od 1. do 31. prosinca 19 (1)* 8 4 31
Ukupno 249 (2) 104 13 366

* Molim vas mjesece s državnim praznicima koji padaju na vikende provjerite praznike ovdje .