Radni dani na Grenlandu 2021

2020 2021 2022

2021. je obična godina koja ima ukupno 365 dana. Na Grenlandu postoje 104 vikenda, 13 državnih praznika i 248 radnih dana .

Dva državna praznika padaju vikendom, molim provjerite praznike ovdje .

Tamo su 248 radni dani ako ljudi uzimaju zamjenske praznike za one koji padaju vikendom, ili ih ima 250 radnih dana ako ljudi ne uzmu zamjenski godišnji odmor.Mjesec Radni dan Vikend Odmor Ukupno
1.-31.siječnja 19 10 dva 31
1.-28.veljače dvadeset 8 0 28
Od 1. do 31. ožujka 23 8 0 31
1.-30.travnja 18 8 4 30
1.-31.svibnja 19 10 dva 31
1.-30. lipnja dvadeset i jedan 8 1 30
1.-31. srpnja 22 9 0 31
1. – 31. kolovoza 22 9 0 31
1.-30.rujna 22 8 0 30
Od 1. do 31. listopada dvadeset i jedan 10 0 31
1.-30.studenog 22 8 0 30
Od 1. do 31. prosinca 19 (2)* 8 4 31
Ukupno 248 (2) 104 13 365

* Molim vas mjesece s državnim praznicima koji padaju na vikende provjerite praznike ovdje .