2024
Veronika Miller

Radni dani u Alberti 2022

2022. je normalna godina sa 365 dana. U kanadskoj Alberti postoji 105 vikenda, 12 državnih praznika i 248 radnih dana. Dva od 12 državnih praznika padaju na vikend i zamjenjuju ih sljedeći radni dani: Nova godina i Božić.

2024
Veronika Miller

Kanadski radni dani u 2022

2022. je normalna godina sa 365 dana. U Kanadi ima 105 vikenda, 11 državnih praznika i 249 radnih dana. Dva od 11 državnih praznika padaju na vikend i zamjenjuju ih sljedeći radni dani: Nova godina i Božić.

2024
Veronika Miller

Radni dani u Britanskoj Kolumbiji 2022

2022. je normalna godina sa 365 dana. U Britanskoj Kolumbiji u Kanadi postoji 105 vikenda, 10 državnih praznika i 250 radnih dana.