Pretvorite Angstrom u mikrometar

Angstrom, ili ångström, je metrička jedinica duljine, ali nije dio Međunarodnog metričkog sustava jedinica. Jedan angstrom je jednak 10 -4 mikrometara (ili 1/10 000 mikrometara).

Formula:

1 angstrom = 10 -4 mikrometara (ili 1/10 000 mikrometara)

Simboli:

  • Angstrom: Å
  • Mikrometar: μm

Pretvori u metar:

  • 1 angstrom = 10 -10 metara
  • 1 mikrometar = 10 -6 metara

primjeri:

  • 10 angstrema = 10 x 10 -4 mikrometara = 0,001 mikrometara
  • 20 angstrema = 20 x 10 -4 mikrometara = 0,002 mikrometara

Slijedi pretvorba iz angstroma u mikrometre:

Oh μm Oh μm
1 0,0001 dvadeset 0,002
dva 0,0002 30 0,003
3 0,0003 40 0,004
4 0,0004 pedeset 0,005
5 0,0005 60 0,006
6 0,0006 70 0,007
7 0,0007 80 0,008
8 0,0008 90 0,009
9 0,0009 100 0,010
10 0,0010 1000 0,100

Možda ti se također svidi: