Pretvori Angstrom u milimetar

Angstrom, ili ångström, je metrička jedinica duljine, ali nije dio Međunarodnog metričkog sustava jedinica. Jedan angstrom je jednak 10 -7 milimetara (ili 1/10 000 000 milimetara).

Formula:

1 angstrom = 10 -7 milimetara (ili 1/10 000 000 milimetara)

Simboli:

  • Angstrom: Å
  • Milimetar: mm

Pretvori u metar:

  • 1 angstrom = 10 -10 metara
  • 1 milimetar = 0,001 metar

primjeri:

  • 10 angstrema = 10 x 10 -7 milimetara = 1,0 x 10 -6 milimetara
  • 20 angstrema = 20 x 10 -7 milimetara = 2,0 x 10 -6 milimetara

Slijedi pretvorba iz angstroma u milimetre:

Oh mm Oh mm
1 1,0×10 -7 dvadeset 2,0×10 -6
dva 2,0×10 -7 30 3,0×10 -6
3 3,0×10 -7 40 4,0×10 -6
4 4,0×10 -7 pedeset 5,0×10 -6
5 5,0×10 -7 60 6,0×10 -6
6 6,0×10 -7 70 7,0×10 -6
7 7,0×10 -7 80 8,0×10 -6
8 8,0×10 -7 90 9,0×10 -6
9 9,0×10 -7 100 1,0×10 -5
10 1,0×10 -6 1000 1,0×10 -4

Možda ti se također svidi: