Praznici u Britanskoj Kolumbiji 2022

2022. je normalna godina s ukupno 365 dana. U Britanskoj Kolumbiji u Kanadi postoji 10 državnih praznika, od kojih dva padaju na vikende: Nova godina i Božić.

Ispod je popis državnih praznika u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi 2022.

Praznici datum Dan u tjednu Napomena
Nova godina 1. siječnja 2022 subota savezni praznici
Novogodišnji odmor 3. siječnja 2022 ponedjeljak Alternativni praznici
Domaći dan 21. veljače 2022 ponedjeljak spasiti praznike
dobar petak 15. travnja 2022 petak savezni praznici
Viktorijin dan 23. svibnja 2022 ponedjeljak savezni praznici
Dan Kanade 1. srpnja 2022 petak savezni praznici
dan Britanske Kolumbije 1. kolovoza 2022 ponedjeljak spasiti praznike
Praznik rada 5. rujna 2022 ponedjeljak savezni praznici
Zahvaljivanje 10. listopada 2022 ponedjeljak savezni praznici
dan sjećanja 11. studenog 2022 petak savezni praznici
Božić 25. prosinca 2022 nedjelja savezni praznici
Božićni praznik 26. prosinca 2022 ponedjeljak Alternativni praznici

Molim kliknite ovdje za pregled Radni dani u Kanadi 2022., odn Kliknite ovdje za engleski .