Početna ključ za prvu ćeliju retka

The Dom ključ je pomicanje kursora na početak retka.

Korak 1: Otvorite Excel i kliknite bilo koju ćeliju (osim prve ćelije u retku);

Korak 2: Pritisnite ' Dom ' s tipkovnice, a kursor će se pomaknuti na prvu ćeliju u istom retku.