Kraj: uključite ili isključite način rada za kraj

The Kraj ključ je okrenuti Završni način rada uključen ili isključen. U načinu rada Kraj možete koristiti tipku sa strelicom za pomicanje na sljedeću nepraznu ćeliju ili posljednju ćeliju na praznom listu.

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju na radnom listu;

Korak 2: Pritisnite Kraj ključ za okretanje Krajnji model na. Pritisnite desnu strelicu i kursor će pomaknuti posljednju ćeliju u istom retku;Korak 3: Pritisnite strelicu prema dolje i pokazivač će se pomaknuti na posljednju ćeliju u istom stupcu.

Provjerite Više Excel prečaca