Kraj, strelica gore: premjestiti na gornju nepraznu ćeliju

Prečac Kraj, strelica gore je pomicanje kursora na gornju nepraznu ćeliju ako ćelije nisu prazne; ili za prelazak na posljednju ćeliju s podacima u stupcu ako su ćelije prazne.

Korak 1: kliknite bilo koju ćeliju ispod raspona podataka;

Korak 2: Pritisnite ' Kraj ' tipku s tipkovnice i pritisnite ' Strelica prema gore '. Kursor će se pomaknuti na dno raspona podataka u stupcu;Korak 3: Kada je pokazivač u rasponu podataka, pokazivač će se pomaknuti na gornji rub trenutnog raspona podataka;

Korak 4: Kada je pokazivač na gornjem rubu trenutnog raspona podataka, pokazivač će se pomaknuti na sam vrh.

Provjerite Više Excel prečaca