Kanadski radni dani u 2022

2022. je normalna godina sa 365 dana. U Kanadi postoji 105 vikenda, 11 državnih praznika i 249 radnih dana .

Dva od 11 državnih praznika padaju na vikend i zamjenjuju ih sljedeći radni dani: Nova godina i Božić, molimo Kliknite ovdje za državne praznike .

na mjesec radni dan vikend Praznici ukupno
1.-31.siječnja 19 10 dva 31
1.-28.veljače dvadeset 8 0 28
Od 1. do 31. ožujka 23 8 0 31
1.-30.travnja 19 9 dva 30
1.-31.svibnja dvadeset i jedan 9 1 31
1.-30. lipnja 22 8 0 30
1.-31. srpnja dvadeset 10 1 31
1. – 31. kolovoza 23 8 0 31
1.-30.rujna dvadeset 8 dva 30
Od 1. do 31. listopada dvadeset 10 1 31
1.-30.studenog dvadeset i jedan 8 1 30
Od 1. do 31. prosinca dvadeset i jedan 9 1 31
ukupno 249 105 jedanaest 365

Molim Kliknite ovdje za engleski .