Kako umetnuti vremenske crte

Kada radite s zaokretnom tablicom, ne samo da možete umetnuti rezače, već možete umetnuti i vremenske trake ako radite s Excelom 2016 ili novijim. Molimo pogledajte dolje za dodavanje vremenske trake:

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju u zaokretnoj tablici;

 Ova slika ima prazan atribut; naziv njegove datoteke je excelpivotcalculated01.jpg

2. korak: kliknite na ' Analiza zaokretne tablice ' Kartica s vrpce (ili ' Analizirati ' Tab ako je druga verzija Excela);

Korak 3: kliknite ' Umetni vremensku traku ' u ' filtar ' odjeljak;

Korak 4: Odaberite filtre podataka, npr. ' rođ ';

Korak 5: Kliknite ' u redu ' pri dnu i pojavit će se vremenska traka.

Korak 6: Kliknite gornji desni kut za promjenu vremenske trake.