Kako umetnuti raspon i pomaknuti ćelije udesno

Kako umetnuti raspon i pomaknuti ćelije prema dolje

Kako izbrisati raspon i pomaknuti ćelije ulijevo

Kako izbrisati raspon i pomaknuti ćelije prema gore

Slijedite korake u nastavku da biste umetnuli raspon podataka i pomaknuli ostale ćelije udesno:

Korak 1: Odaberite raspon podataka koji želite umetnuti;

Korak 2: Pomaknite kursor na mjesto gdje želite umetnuti;

3. korak: kliknite ' Dom ' kartica s vrpce;

Korak 4: kliknite ' Umetnuti ' iz odjeljka 'Ćelije' i odaberite ' Umetni kopirane ćelije ';

Korak 5: U ' Umetnuti ' dijaloški okvir, kliknite ' Pomaknite ćelije udesno ';

Korak 6: kliknite ' u redu ' na dnu.