Kako umetnuti prazan red

– Kako umetnuti redak sa sadržajem
– Kako umetnuti red s formatiranjem istim kao gore
– Kako umetnuti redak s oblikovanjem istim kao ispod

Kada radite s Excel proračunskom tablicom, često morate umetnuti prazan red za novi unos podataka. Za detalje slijedite korake u nastavku:

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju u retku ispod novog retka koji želite umetnuti;2. korak: kliknite desnom tipkom miša i odaberite ' Umetnuti ' s popisa u dijaloškom okviru;

3. korak: u ' Umetnuti ' dijaloški okvir, kliknite ' Cijeli red ';

Korak 4: kliknite ' u redu ' na dnu.

Alternativno, upotrijebite naredbe na vrpci:

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju u retku ispod novog retka koji želite umetnuti;

 Ova slika ima prazan alt atribut; naziv datoteke je excelinsert001.jpg

2. korak: kliknite ' Dom ' kartica s vrpce;

Korak 3: kliknite ' Umetnuti ' u Stanice područje i odaberite ' Umetni retke lista ' s padajućeg popisa.