Kako ukloniti duplikate u Google tablicama

U Google tablicama možete označite duplikate pomoću uvjetnog oblikovanja . Također možete brzo ukloniti duplikate pomoću naredbe.

Korak 1: Kliknite bilo gdje u rasponu podataka;

2. korak: kliknite na ' Podaci ' kartica s vrpce;Korak 3: kliknite ' Uklonite duplikate ' s padajućeg popisa;

Korak 4: U novom dijaloškom okviru odlučite kako želite ukloniti duplikate, npr. ukloniti duplikate na temelju stupca A;

Korak 5: Prikazat će se poruka kratkog sažetka;

Korak 6: Prikazat će se raspon podataka nakon uklanjanja duplikata.