Kako prebrojati prazne ćelije

Funkcija COUNTIF | Funkcija COUNTBLANK

Da biste izbrojali broj praznih ćelija, možete koristiti Funkcija COUNTIF ili Funkcija COUNTBLANK .

1. COUNTIF funkcija

Formula:

= COUNTIF(Raspon, '')

Objašnjenja:

– Raspon je obavezan, što će biti raspon ćelija koje želite brojati;

– Prazan '' je obavezan.

Upozorenja:

Nema razmaka u navodniku (''), inače ćete dobiti pogreške.

Primjer 1: Za izbrojavanje koliko praznih ćelija u stupcu A.

– Raspon: stupac A (A2:A8)

– Prazan '' (kriteriji): navodnik ''.

= COUNTIF(A2:A8,'')
U stupcu A nalaze se 2 prazne ćelije.

2. Funkcija COUNTBLANK

Također možete koristiti funkciju COUNTBLANK za brojanje praznih ćelija.

Formula:

= COUNTBLANK (Raspon)

Primjer 2: Za brojanje praznih ćelija u stupcu A

=BROJPRAZNO(A2:A8)
U stupcu A postoje 2 prazne ćelije.

Preuzmite Count Blank Cells