Kako postaviti zadani račun u programu Outlook

Ako imate više računa u programu Outlook, jedan od njih možete postaviti kao zadani. Svaki put kada otvorite Outlook, prvo će se prikazati zadani račun. Za detalje slijedite korake u nastavku:

1. korak: kliknite ' Datoteka ' kartica na vrpci;

2. korak: kliknite ' Postavke računa ' u odjeljku 'Informacije' i odaberite ' Postavke računa ' s padajućeg popisa;



Korak 3: Odaberite račun koji želite postaviti kao zadani i kliknite ' Postavi kao zadano ';

Korak 4: kliknite ' Zatvoriti ' na dnu za zatvaranje prozora.