Kako podijeliti Excel listove u pojedinačne PDF datoteke

Kada radite s Excel datotekom, možete spremite Excel datoteku kao PDF datoteku , međutim, ovo je spremanje jedne Excel datoteke u PDF. Kada trebate pretvoriti mnogo Excel kartica u pojedinačne PDF datoteke, slijedite korake u nastavku:

Korak 1: Pritisnite prečac ' Alt + F11 ' za otvaranje prozora Microsoft Visual Basic for Applications;

Alternativno, kliknite na ' Developer ' na vrpci i kliknite ' Visual Basic ' za otvaranje prozora.Korak 2: U novom prozoru kliknite ' Umetnuti ' na vrpci i kliknite ' Modul ';

Korak 3: Kopirajte i zalijepite sljedeće kodove u prozor modula;

Sub ExportAsPDF()
Dim Folder_Path As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
.Title = "Select Folder path"
If .Show = -1 Then Folder_Path = .SelectedItems(1)
End With
If Folder_Path = "" Then Exit Sub
Dim sh As Worksheet
For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets
sh.ExportAsFixedFormat xlTypePDF, Folder_Path & Application.PathSeparator & sh.Name & ".pdf"
Next
MsgBox "Congratulations!"
End Sub

Korak 4: kliknite ' Run Sub ' (ili pritisnite tipku F5) za pokretanje kodova;

Korak 5: Odaberite stazu datoteke na koju će biti spremljene;

Korak 6: Svi radni listovi bit će spremljeni kao pojedinačne PDF datoteke u mapi.