Kako napraviti grafikon u stupcu

Grafikon u stupcima učinit će vrijednost kategorije vizualno lakom za čitanje i usporedbu. Za izradu stupčastog grafikona slijedite korake u nastavku:

Korak 1: Odaberite prva dva stupca za izradu grafikona;

2. korak: kliknite ' Umetnuti ' Kartica s vrpce;Korak 3: Odaberite ' Umetnite stupac ili trakasti grafikon ' u ' Karte ' odjeljak;

Korak 4: Izradit će se grafikon u stupcima;

Korak 5: Ako trebate Dodaj podatkovnu oznaku ili Dodaj oblačić s podacima , desnom tipkom miša kliknite bilo koju traku na grafikonu i kliknite Dodaj podatkovnu oznaku u novom prozoru;

Korak 6: Vrijednost će se prikazati na svakoj traci.

Primjer preuzimanja