Kako kurzivizirati odabrani sadržaj

Odabrane sadržaje možete staviti kurzivom kada ih želite naglasiti. Da biste sadržaj ispisali kurzivom, slijedite dolje navedene korake za pojedinosti:

Korak 1: Odaberite ćeliju ili područje koje trebate ispisati kurzivom;

 Ova slika ima prazan atribut; naziv njegove datoteke je shortcutitalic001.jpg

2. korak: kliknite na ' Dom ' Kartica od Vrpca ;Korak 3: Kliknite naredbu ' Kurziv ' u ' Font 'područje;

Korak 4: Nakon što je sav sadržaj kurziv.

Savjeti: Ako volite koristiti prečace, prvo odaberite sadržaj, a zatim upotrijebite prečac ' Ctrl+I ' za kurziv odabrani sadržaj.