Kako koristiti ISPRAVNU funkciju

Funkcija PROPER piše veliko prvo slovo svake riječi u tekstu i pretvara sva ostala slova u mala.

Formula:

= PRAVILNO (tekst)Objašnjenja:

Tekst je obavezan, tekstualni niz koji želite pretvoriti prvo slovo svake riječi u velika, a sva ostala slova u mala.

Upozorenja:

Sva prva slova bit će pretvorena uključujući riječi za povezivanje (npr. a, na, na…).

Primjer: Promijenite prva slova svih riječi u tekstualnom nizu 'kako koristiti pravilnu funkciju' u velika i sva ostala slova u mala

=ISPRAVNO(A2)

Rezultat vraća 'Kako koristiti ispravnu funkciju'.

Preuzimanje: PRAVILNA funkcija