Kako koristiti funkciju YEARFRAC

Funkcija YEARFRAC vraća dio godine između datuma početka i datuma završetka.

Formula:

= YEARFRAC(datum_početka, datum_završetka, [osnova])Objašnjenja:

  • Početni_datum je obavezan, datum početka.
  • Kraj_datum je obavezan, datum završetka.
  • [Baza] je izborna, vrsta osnove za broj dana koju treba koristiti.

Upozorenja:

  • Prema zadanim postavkama, Microsoft Excel koristi 1. siječnja 1900. kao serijski broj 1.
  • Argumenti se skraćuju na cijele brojeve kada nisu cijeli brojevi.
  • Funkcija vraća #NUM! vrijednost pogreške kada je baza < 0 ili ako je baza > 4.

Primjer 1: Vrijeme između 18.1.2016. i 18.06.2016. iznosi 0,41667 godina ako koristimo 30/360 dana u SAD-u.

=YEARFRAC(A2,B2)

Primjer 2: Vrijeme između 18. 1. 2016. i 18. 6. 2016. iznosi 0,41644 godine ako koristimo stvarno/365 dana na bazi brojanja.

=YEARFRAC(A5,B5,3)

Preuzimanje: funkcija YEARFRAC