Kako koristiti funkciju TIMEVALUE

Funkcija TIMEVALUE vraća decimalni broj vremena predstavljenog tekstualnim nizom. Decimalni broj se kreće od 0 (12:00:00 ujutro) do 0,999988426 (23:59:59 popodne).

Formula:

= VRIJEME VRIJEDNOSTI(tekst_vremena)Objašnjenja:

Time_text je obavezan. Tekstualni niz koji predstavlja vrijeme u formatima vremena Excela; na primjer, tekstualni nizovi '22:00' unutar navodnika koji predstavljaju vrijeme.

Upozorenja:

– Datum se zanemaruje u funkciji TIMEVALUE;

– Vrijednost vremena je dio vrijednosti datuma koji ima 24 sata (npr. 12 sati je predstavljeno kao 0,5 jer je pola dana).

Preuzimanje: funkcija TIMEVALUE