Kako koristiti funkciju RANDBETWEEN

Funkcija RANDBETWEEN vraća nasumični cijeli broj između dva broja.

Formula:

=IZMEĐU (dolje, gore)Objašnjenja:

– Potrebno je dno, što je najmanji cijeli broj.

– Potreban je vrh, koji je najveći cijeli broj.

Upozorenja:

– Novi slučajni odabir pojavit će se svaki put kada se radni list izračuna ili pritisnite 'F9' za promjenu rezultata.

Preuzimanje: RANDBETWEEN Funkcija