Kako koristiti funkciju LOG

Funkcija LOG vraća logaritam broja.

Formula:

=LOG(broj, [baza])Objašnjenja:

– Broj je obavezan, a to je pozitivan realan broj.

– Baza je izborna, baza logaritma. Zadana baza je 10 ako je izostavljena.

Preuzimanje: funkcija LOG