Kako koristiti funkciju ILI

Funkcija OR vraća TRUE kada barem jedan uvjet ima vrijednost TRUE i vraća FALSE ako svi njeni argumenti budu procijenjeni na FALSE.

Formula:

= OR(logički1, [logički2], …)Obrazloženje:

– Potreban je logički1, argument koji se može procijeniti na TRUE ili FALSE.

– Logical2 je izborni, argument koji se može procijeniti na TRUE ili FALSE.

U ćeliji C2, funkcija OR provjerava argument A2>1 ili A3<10, budući da je A3 = 5, što je manje od 10, pa funkcija vraća true.

U ćeliji C3, funkcija OR provjerava argument A2<1 ili A3>10, vrijednosti u A2 i A3 se ne mogu zadovoljiti, pa funkcija vraća false.

Preuzimanje: ILI funkcija