Kako koristiti funkciju EDATE

Funkcija EDATE vraća datum prije ili nakon navedenih mjeseci.

Formula:

=EDATE(datum_početka, mjeseci)

Objašnjenja:

– Početni_datum je obavezan, datum početka morate imati datum mjesecima prije ili poslije.

– Potrebni su mjeseci, broj mjeseci koji ste naveli.

Upozorenja:

– Datumi se pohranjuju kao uzastopni serijski brojevi, a 1. siječnja 1900. je serijski broj 1.

– Kada mjesec nije cijeli broj, skraćuje se kako bi se koristio cijeli broj.