Kako koristiti funkciju CEILING.PRECISE

Funkcija CEILING.PRECISE vraća broj zaokružen na najbliži višekratnik značaja.

Formula:

=CEILING.PRECISE(broj, značaj)Objašnjenja:

– Broj je obavezan, a to je broj koji želite zaokružiti.

– Značajnost je izborna, a to je višekratnik na koji želite zaokružiti.

Upozorenja:

– Broj se zaokružuje prema gore bez obzira na predznak broja.

– Kada se značajnost izostavi, njegova zadana vrijednost je 1.

Preuzimanje: CEILING.PRECISE Funkcija