Kako koristiti FALSE funkciju

Funkcija FALSE vraća logičku vrijednost FALSE.

Formula:

= FALSE()

Upozorenja:

Excel ga tumači kao logičku vrijednost FALSE kada upišete riječ 'FALSE' izravno u ćeliju ili formulu.

Preuzimanje: lažna funkcija