Kako koristiti EVEN funkciju

Funkcija EVEN vraća broj zaokružen na najbliži paran cijeli broj.

Formula:

=PAR(broj)Objašnjenja:

Broj je obavezan, a to je vrijednost za zaokruživanje.

Upozorenja: Broj je broj, kada broj nije broj, rezultat se vraća na #VRIJEDNOST! pogreška.

Funkcija EVEN zaokružena je od nule. Kada je Broj pozitivan, rezultat postaje veći; kada je broj negativan, rezultat postaje manji. Čak se i inter vraća sebi.

Preuzimanje: EVEN Funkcija