Kako koristiti CSCH funkciju

CSCH funkcija je vratiti hiperbolički kosekans kuta navedenog u radijanu.

Formula:

=CSCH(broj)Objašnjenja:

– Potreban je 'Broj', što je kut u radijanima za koji želite hiperbolički kosekans.

Upozorenja:

– Broj je kut u radijanima. Ako je kut u stupnjevima, upotrijebite PI()/180 ili funkciju RADIANS da pretvorite kut u radijane.

– CSCH funkcija se odnosi na Excel 2011 i novije verzije.

Primjer:

Korak 1: Pretvorite stupnjeve u radijane koristeći PI()/180 ili funkciju RADIANS;

Korak 2: Koristite funkciju CSCH sa stupnjevima u radijanima.

Preuzimanje: CSCH funkcija