Kako koristiti ASIN funkciju

Funkcija ASIN je jedna od Trigonometrijske funkcije i vraća arcsin, ili inverzni sinus, broja. Vraćeni kut je dan u radijanima u rasponu od -pi/2 do pi/2.

Formula:

=ASIN(broj)Objašnjenja:

Broj je obavezan, sinus kuta koji želite i mora biti od -1 do 1.

Upozorenja:

– Rezultat je kut u radijanima., upotrijebite 180/PI() ili upotrijebite funkciju DEGREES za pretvaranje u stupnjeve.

1. Broj od -1 do 0

2. Broj od 0 do 1

Preuzimanje: ASIN funkcija