Kako koristiti ACOS funkciju

Funkcija ACOS vraća arkkosinus ili inverzni kosinus broja. Vraćeni kut je dan u radijanima u rasponu od 0 (nula) do pi.

Formula:

=ACOS(broj)Objašnjenja:

Broj je obavezan, kosinus kuta koji želite i mora biti od -1 do 1.

Upozorenja:

– Rezultat je kut u radijanima, koristite 180/PI() ili upotrijebite funkciju DEGREES za pretvaranje u stupnjeve.

Preuzimanje: ACOS funkcija