Kako kategorizirati kontakte u programu Outlook

Kada radite s dugim popisom kontakata, jednostavan način je kategorizirati ih kako biste ih lakše pronašli.

1. korak: kliknite ' narod ' slijeva dolje za otvaranje prozora s kontaktima;

2. korak: odaberite kontakte u istoj grupi koristeći ' Ctrl ' ključ;3. korak: kliknite ' Kategoriziraj ' gumb iz ' Dom ' kartica;

Korak 4: Odaberite ' sve kategorije ' s padajućeg popisa;

Korak 5: kliknite ' Novi ' u prozoru 'Kategorije boja';

Korak 6: Upišite željeni naziv za kategoriju i odaberite boju, zatim kliknite ' u redu ';

Korak 8: Vidjet ćete da je nova kategorija sada na popisu, kliknite ' U redu ' i nova kategorija je stvorena.

Korak 9: Možda ćete morati dodati nove članove u kategoriju, molimo slijedite korake u nastavku:

1. Desnom tipkom miša kliknite kontakte;

2. Kliknite 'Kategorija' s padajućeg popisa;

3. Pritisnite grupu kojoj želite dodati kontakt.