Kako izračunati dane u godini datuma

U gregorijanskom kalendaru postoji 365 dana u običnoj godini i 366 dana u prijestupnoj godini. Prijestupna godina je točno djeljiva sa četiri, osim godina koje su točno djeljive sa 100. Međutim, ove godine stoljeća su prijestupne ako su točno djeljive sa 400.

Ako imate popis datuma, neki od njih su uobičajene godine, a neki prijestupne godine. Da biste saznali broj dana u godini na temelju datuma, koristite formulu u nastavku.

=DANI(DATUM(GODINA(A2),12,31), DATUM(GODINA(A2),1,1))+1Gdje je A2 ćelija s datumom. DATE(YEAR(A2),12,31) vraća zadnji dan u godini, a DATE(YEAR(A2),1,1) vraća prvi dan u godini.

Funkcija DAYS vraća broj dana između dva datuma sa sintaksom u nastavku:

=DAYS(datum_završetka, datum_početka)

Molimo provjerite kako izračunati dane u mjesecu za dane u mjesecu.