Kako dodati separator tisuću po formuli

Kada radite s velikim brojevima, često ih trebate formatirati s tisuću separatora. Možeš provjerite ovdje želite li samo formatirati brojeve s separatorom tisuću .

Međutim, kada se brojevi spajaju s tekstom, brojevi će biti u različitim ćelijama i ne možete ih formatirati. Ako je to slučaj, upotrijebite sljedeću formulu da dodate separator tisuću.

=TEXT(B2,'0.000.00')&' '&A2

Gdje je '0,000,00' dodati separator tisuću i zadržati 2 decimale. Međutim, kada je broj manji od 1000, to će prisiliti broj na format '0,000,00'. Na primjer, 0,16 će se prikazati kao 0,000,16, što nije ono što želimo.

Za prikaz bez 0s kada je broj manji od 1000 i za dodavanje separatora tisuću, promijenite '0,000,00' u '#,###.##', gdje će se 0,16 prikazati kao '.16'.

=TEXT(B2','#,###.##')&' '&A2

=TEXT(B2','#,###.00')&' '&A2

Za promjenu tisuću u 'K', provjerite kako oblikovati tisuću u K po formuli .