Kako dodati PDF kao prilog u Wordu

Kada radite sa svojim Word dokumentom, možda ćete morati dodati PDF kao privitak i možete otvoriti te PDF datoteke kada ih kliknete. Imajte na umu da je dodavanje datoteke kao privitka drugačije od spajanja dviju datoteka zajedno .

Jednostavan način je da desnom tipkom miša kliknete PDF datoteku i odaberete kopiraj u dijaloškom okviru, a zatim zalijepite u word datoteku.

Alternativno, slijedite korake za umetanje PDF-a u word datoteku:1. korak: kliknite na ' Umetnuti ' kartica s vrpce;

2. korak: kliknite na ' Objekt ' naredba iz ' Tekst 'područje;

Korak 3: U ' Objekt ' prozor, pregledajte datoteku s lokacije;

Korak 4: Kliknite ' u redu ' i PDF će se prikazati u Word datoteci kao objekt.