Kako dodati naslov osi na grafikon

Kada prvo izradite grafikon u Excelu , obično nema naslova osi u grafikonu. Molimo pogledajte dolje navedene korake za dodavanje naslova osi:

1. korak: ako radite s Excelom 2016 ili novijim, možete koristiti ručku elementa. Kliknite na grafikon i vidjet ćete 3 ikone koje se pojavljuju na desnoj strani grafikona;

Korak 2: Kliknite na znak plus, vidjet ćete popis ' Elementi grafikona ' kao što su os, naslovi osi, naslov grafikona itd.;Korak 3: Označite okvir ispred ' Naslovi osi ', vidjet ćete da se naslov osi pojavljuje pri dnu za os X i lijevo za os Y;

Korak 4: Ako želite zadržati samo naslov osi X ili naslova osi Y, ili obrišite jedan ako dobijete oba ili kliknite na trokut nakon ' Naslovi osi ' i odaberite ' Primarna vodoravna ' ili ' Primarna vertikala '.

Ako radite s ranijom verzijom (ili bilo kojom verzijom), možete vratiti naslov grafikona prema sljedećim koracima:

Korak 1: Kliknite na grafikon i vidjet ćete ' Oblikovati ' kartica s vrpce;

Korak 2. U ' Oblikovati ' Kartica, kliknite ' Dodajte element grafikona ';

Korak 3. Kliknite ' Naslovi osi ' i odaberite ' Primarna vodoravna ' ili ' Primarna vertikala ';

Korak 4. Vidjet ćete da se naslov Axis sada pojavljuje na grafikonu.

Preuzmite primjer