Kako dodati naizmjenične boje za retke u Google tablicama

Google tablice čine izmjeničnu boju za retke mnogo lakšom od Microsoft Excela. Za detalje pogledajte u nastavku:

Korak 1: Odaberite raspon podataka za koji želite imati izmjenične boje;

2. korak: kliknite na ' Format ' kartica s vrpce;Korak 3: kliknite na ' Izmjenične boje ' s padajućeg popisa;

Korak 4: Odaberite stil na ploči sa stilovima s desne strane proračunske tablice. Imajte na umu da će se zaglavlje i podnožje razlikovati ako označite okvir;

Korak 5: Također možete prilagoditi stil i promijeniti boju na ploči s desne strane.

Korak 6: Ako želite ukloniti izmjenične boje, možete ponoviti gore navedene korake i na desnoj ploči kliknite ' Uklanjanje alternativnih boja ' na kraju padajućeg popisa.