Državni praznici na Grenlandu 2021

2020 2021 2022

Na Grenlandu 2021. ima 13 državnih praznika, a dva od njih padaju vikendom.

Slijedi popis državnih praznika na Grenlandu u 2021.

Odmor Datum radni dan Bilješka
Nova godina 1. siječnja 2021 petak Državni praznik
Bogojavljenje 6. siječnja 2021 srijeda Državni praznik
Veliki četvrtak 1. travnja 2021 četvrtak Državni praznik
Dobar petak 2. travnja 2021 petak Državni praznik
Uskršnji ponedjeljak 5. travnja 2021 ponedjeljak Državni praznik
Veliki molitveni dan 30. travnja 2021 petak Državni praznik
Uzašašće 13. svibnja 2021 četvrtak Državni praznik
Duhovski ponedjeljak 24. svibnja 2021 ponedjeljak Državni praznik
Nacionalni dan 21. lipnja 2021 ponedjeljak Državni praznik
Badnjak 24. prosinca 2021 petak Državni praznik
Božić 25. prosinca 2021 subota Državni praznik
Dan za boks 26. prosinca 2021 nedjelja Državni praznik
Stara Godina 31. prosinca 2021 petak Državni praznik

Također provjerite radnih dana na Grenlandu 2021 .