Državni praznici na Grenlandu 2020

2020 2021 2022

Na Grenlandu 2020. postoji 13 državnih praznika, a dva od njih padaju vikendom.

Slijedi popis državnih praznika na Grenlandu u 2020.

Odmor Datum radni dan Bilješka
Nova godina 1. siječnja 2020 srijeda Državni praznik
Bogojavljenje 6. siječnja 2020 ponedjeljak Državni praznik
Veliki četvrtak 9. travnja 2020 četvrtak Državni praznik
Dobar petak 10. travnja 2020 petak Državni praznik
Uskršnji ponedjeljak 13. travnja 2020 ponedjeljak Državni praznik
Veliki molitveni dan 8. svibnja 2020 petak Državni praznik
Uzašašće 21. svibnja 2020 četvrtak Državni praznik
Duhovski ponedjeljak 1. lipnja 2020 ponedjeljak Državni praznik
Nacionalni dan 21. lipnja 2020 nedjelja Državni praznik
Badnjak 24. prosinca 2020 četvrtak Državni praznik
Božić 25. prosinca 2020 petak Državni praznik
Dan za boks 26. prosinca 2020 subota Državni praznik
Stara Godina 31. prosinca 2020 četvrtak Državni praznik

Također provjerite radnih dana na Grenlandu u 2020 .