Ctrl+strelica udesno: desni trenutni podaci

Prečac Ctrl+strelica udesno je pomicanje pokazivača na desni rub trenutnog raspona podataka ili zadnji stupac u kojem je pokazivač već na desnom rubu trenutnih podataka. Molimo pogledajte više prečaca sa strelicama .

1. Kada je kursor lijevo od trenutnog raspona podataka

Korak 1: kliknite bilo koju ćeliju lijevo od trenutnog raspona podataka;Korak 2: Pritisnite tipku ' Ctrl ' s tipkovnice i držite je, a zatim pritisnite ' Desna strijela ' ključ;

Kursor će se pomaknuti na lijevi rub trenutnog raspona podataka.

2. Kada je kursor bilo gdje u rasponu podataka

Korak 1: Kliknite bilo koju ćeliju u trenutnom rasponu podataka;

Korak 2: Pritisnite tipku ' Ctrl ' s tipkovnice i držite je, a zatim pritisnite tipku ' Desna strijela '.

Kursor će se pomaknuti na desni rub trenutnog raspona podataka.

3. Kada je kursor na desnom rubu raspona podataka

Korak 1: Kliknite bilo koju donju ćeliju u trenutnom rasponu podataka;

Korak 2: Pritisnite tipku ' Ctrl ' s tipkovnice i držite je, a zatim pritisnite tipku ' Desna strijela '.

Kursor će se pomaknuti na zadnji stupac trenutnog radnog lista.